July 17, 2018

Curso de rumano

Alfabeto rumano
Índice
Apéndice
 • Historia de Rumania
------------------------------
Lección 1: El alfabeto
Mayúscula, Minúscula / Majusculă, Minusculă


Alfabeto rumano / Alfabet românesc

A [a]
 • an [an]: año
     Ă [ə], ă căciulă 
 • apă [apə]: agua
     Â [ɨ], â (cu) circumflex, se pronuncia como u con una sonrisa
 • mână [mɨnə]: mano
B [b]
 • bani [bani]: dinero
C [c
 • casă [casə]: casa
     Ce [ch]
 • centru [chentru]: centro
     Ci [ch]
 • cinema [chinema]: cine
     Ch [qu]
 • chinez [quinez]: chino
D [d]
 • deget [déyet]: dedo
E [e]
 • bere [bere]: cerveza
F [f]
 • foc [foc]: fuego
G [g
 • gură [gurə]: boca 
     Ge [y
 • german [yermán]: alemán 
     Gi [y
 • girafă [yirafə]: jirafa
     Gh [g]
 • ghid [guid]: guía
H [j 
 • hotel [jotél]: hotel 
I [i], la i final se pronuncia muy suave  
 • pui [pui]: pollo 
     Î [ɨ], î (cu) circumflex, se pronuncia como u con una sonrisa 
 • în [ɨn]: en
J [y 
 • joc [yoc]: juego
K [k 
 • kilometru [kilometru]: kilómetro 
L [l 
 • lapte [lapte]: leche  
M [m 
 • mamă [mamə]: madre
N [n 
 • nas [nas]: nariz
O [o 
 • ochi [oqui]: ojo 
P [p 
 • papă [papə]: padre  
R [r  
 • radio [radio]: radio
S [s 
 • sală [salə]: sala
     Ş [sh], s cu codiţă  
 • oraş [orash]: ciudad
T [s]  
 • tată [tatə]: padre  
     Ţ [ts], t cu codiţă  
 • ţară [tsarə]: país 
U [u] 
 • unde [unde]: dónde
V [v], labiodental
 • vin [vin]: vino 
W [u 
 • stewardesă [stiuardesə]: azafata
X [x 
 • taxi [taxi]: taxi 
Y [i 
 • yoga [ioga]: yoga 
Z [z 
 • zero [zero]: cero 
La â se usa en el interior y la î al principio y final de palabra.
------------------------------
Lección 2: Los números

Los números


Número cardinal / numeral cardinal

1 – 10 
 • unu / uno 
 • 2 doi / dos 
 • 3 trei / tres 
 • 4 patru / cuatro 
 • 5 cinci / cinco 
 • 6 şase / seis 
 • 7 şapte / siete 
 • 8 opt / ocho 
 • 9 nouă / nueve 
 • 10 zece / diez
11 – 20 
 • 11 unsprezece / once
 • 12 doisprezece / doce
 • 13 treisprezece / trece
 • 14 paisprezece / catorce
 • 15 cincisprezece / quince
 • 16 şaisprezece / dieciséis
 • 17 şaptesprezece / diecisiete
 • 18 optsprezece / dieciocho
 • 19 nouăsprezece / diecinueve
 • 20 douăzeci / veinte
21 – 90 
 • 21 douăzeci şi unu / veintiuno 
 • 30 treizeci / treinta 
 • 40 patruzeci / cuarenta 
 • 50 cincizeci / cincuenta 
 • 60 şaizeci / sesenta 
 • 70 şaptezeci / setenta 
 • 80 optzeci / ochenta 
 • 90 nouăzeci / noventa
100 – 900 
 • 100 o sută / cien 
 • 101 o sută unu / ciento uno 
 • 200 do sute / doscientos 
 • 300 trei sute / trescientos 
1.000 
 • 1.000 o mie / mil 
 • 1.100 o mie o sută / mil cien 
 • 2.000 două mii / dos mil 
 • 10.000 zece mii / diez mil 
 • 100.000 o sută de mii / cien mil 
 • 1.000.000 un milion / un millón
 • 1.000.000.000 un miliard / mil millones
Número ordinal / numeral ordinal
 •  primul / primero 
 •  al doilea / segundo 
 •  al treilea / tercero 
 •  al patrulea / cuarto 
 •  al cincilea / quinto 
 •  al şaselea / sexto 
 •  al şaptelea / séptimo 
 •  al optulea / octavo 
 •  al nouălea / noveno 
 • 10º al zecelea / décimo
 • ultim / último
------------------------------
Lección 3: La clase

Saludo / salut
 • salutbună / hola
 • bună ziua / buenos días, buenas tardes
 • noapte bună / buenas noches 
 • la revedere / hasta luego
 • adio / (el) adiós
 • pa / cha
Cortesía / curtoazie
 • mulţumesc gracias
 • cu placere / de nada 
  · nimic / nada 
 • te rog / por favor
 • pardon, mă scuzi / perdón, excusa
 • îmi pare rău / lo siento
 • bine ai venit / bienvenido
Qué / ce
 • ce faci¿qué tal?, ¿cómo estás? 
 • bine bien
 • rău (lat. reo) mal
 • foarte bine muy bien 
 • aşa şi aşa regular 
 • dar tu¿y tú?
Cómo / cum 
 • cum te numeşti?, cum te cheamă? ¿cómo te llamas?  
 • mă numescmă cheamă me llamo 
Quién / cine 
 • cine este¿quién es?  
Familia / familie
 • băiat (?) chico
 • copil (? / alb.) / niño
 • fată niña, chica
 • frate / hermano
 • părinţi / padres
 • soră hermana 
 • tată / padre 
  · tati / papi 
De dónde de unde
 • de unde esţi¿de dónde eres?
 • sunt columbian soy colombiano
Pronombre personal / Pronume personal
 • eu [ieu/ yo 
 • tu / tú 
 • dumneavoastră / usted 
 • el [iel/ él 
 • ea [ia/ ella 
 • noi / nosotros, nosotras 
 • voi / ustedes 
 • ei [iei] / ellos
 • ele [iele/ ellas 
Ser, Estar / a fi
 • sunt / soy, estoy 
 • esţi / eres, estás 
 • sunteţi / (usted) es, está 
 • este [ieste/ (él) es, está  
 • suntem / somos, estamos 
 • sunteţi / (ustedes) son, están 
 • sunt / (ellos) son, están 
Nacionalidad / naţionalitate
 • american, americancă americano, americana 
 • chinezchinezoaică chino, china
 • columbiancolumbiană colombiano, colombiana 
 • englezenglezoaică inglés, inglesa 
 • germangermană / alemán, alemana  
 • olandezolandeză holandés, holandesa 
 • românromână / rumano, rumana
 • spaniolspaniolă / español, española 
Trabajo / muncă 
 • ce fel de muncă faci ¿qué haces?
Persona / persoană 
 • dentistdentistă / dentista 
 • director, directoare / director, directora 
 • doctordoctoriţă / doctordoctora 
 • locuitor, locuitoare / vecino, vecina
 • muncitormuncitoare / trabajadortrabajadora 
 • profesor, profesoară / profesor, profesora 
 • regeregină / reyreina 
 • scriitorscriitoare / escritorescritora 
 • studentstudentă / estudiante 
 • ţăran, ţărancă / campesino, campesina 
 • ţigan, ţigan gitano 
Masculino, Femenino / masculinfemenin
 • prieten (esl.) / amigo
 • prietenă / amiga
Singular, Plural / singularplural
 • prietenprieteni amigo, amigos
 • prietenăprietene amiga, amigas
 • domnuldomnseñor, señores
 • doamnadoamne señora, señoras
  · doamnişoara / señorita
 / da
 • vorbeşti limba română¿hablas rumano? 
 • da, vorbesc limba română / sí, hablo rumano.
 • nu, vorbesc limba română / no, no hablo rumano.
Clase / clasă
 • ce înseamnă? / ¿qué significa? 
 • cum se spune/ ¿cómo se dice? 
 • cum se pronunţa¿cómo se pronuncia?
 • cum se scrie/ ¿cómo se escribe? 
Hablar vorbi 
 • duci / acordar 
  · şi aduci aminti recordar
  · şi aminti acordarse
 • asculta / escuchar 
 • auzi / oír 
 • chemanumi llamarse 
 • cunoaşte / conocer
 • însemna / significar
 • înţelege / entender
  · nu înţeles / no entiendo
 • întreba (lat. interrogar) / preguntar
  · întrebare / pregunta 
 • învăţa / aprender
  · învăţa pe de rost aprender de memoria 
 • pronunţa / pronunciar 
 • putea / poder
 • răspunde / responder 
 • repeta repetir
  · repetă, te rog repite, por favor
  · mai rar, te rog más despacio, por favor
 • scrie / escribir 
 • spunezice  / decir 
 • sţi / saber 
  · eu şţiu yo sé
  · nu şţiu no 
 • uita / olvidar, olvidarse 
  · am uitat me olvidé
Escuela / şcoa
 • carte / libro 
 • creion / lápiz 
 • cuvântcuvinte (lat. convento) / palabra, palabras
  · de bază / básico 
  · dificil / difícil 
  · uşor (lat. hueso) / fácil
 • dicţionar / diccionario
 • exemplu / ejemplo  
  · de exemplu / por ejemplo 
 • hârtie / papel 
 • lecţie / lección 
 • limbă / lengua 
  · 
  limba engleză inglés
  · 
  limba română / rumano 
  · 
  limba spaniolă / español
 • pix (ing. marca registrada) / bolígrafo 
 • ţară (lat. tierra) / país 
Expresión expresie 
 • da o lecţie cuiva / dar una lección 
 • vinde castraveţi la grădinar / enseñar al papá a hacer hijos 
 • vorbi peltic hablar a media lengua 
Proverbio Proverb
 • vorbeşti de lup şi lupul la uşă hablando del rey de Roma y él que se asoma 
------------------------------
Lección 4: El cuerpo humano 

Cómo / cum 
 • cum te simţi¿cómo estás?
 • cum aşa? / ¿cómo así? 
Cuerpo / corp  
 • braţbraţe / brazobrazos 
  · îmbrăţişa abrazar  

  · îmbrăţişare abrazo 
 • burtă (serb.) / barriga 
 • buzăbuz/ labiolabios 
 • cap / cabeza 
 • cur / culo (vulgar) 
 • degetdeget/ dedodedos 
 • dintedinţi / diente, dientes 
 • faţa / cara 
 • fund, funduri / nalga, nalgas 
 • gambă / pierna
 • gând (húng.) pensamiento
 • genunchi / rodilla 
 • gură / boca
 • limbălimb/ lengua, lenguas
  · gurile rele las malas lenguas 
 • mână, in/ manomanos 
 • nas / nariz 
 • ochiochi/ ojoojos
 • păr / pelo 
  · perişor / pelito 
 • piciorpicioare / pie, pierna / pies, piernas 
 • pizdă / vulva (vulgar)
 • pulă / polla (vulgar
 • urecheurech/ oreja, orejas
  Tener  a avea 
  • boală (esl.) / enfermedad
   · bolnav (búlg.) / enfermo 
   · îmbolnăvi enfermar
  • deranja / molestar
   · nu te deranja  / no te molestes
  • durea / doler
   · durere / dolor 
   · dureros / doloroso
  • grijă (búlg.) / cuidado
   · nu-ţi face griji / no te preocupes
  • febră / fiebre 
  • infecta infectar
   · infecţie / infección 
   · infecţios infeccioso 
  • mătreaţă (lat. matriz) / caspa 
  • muri morir 
   · mort muerto 
   · moarte muerte 
  • naştere nacimiento 
   · 
   se naşte / nacer 
   · m-am născut în… nací en...
   · data naşterii / fecha de nacimiento
   · locul naşterii lugar de nacimiento
  • rănă (esl.) / herida  
   · răni herir
   · 
   rănit herido
  • sănătate / salud, sanidad 
   · sănătatos sano 
  • tuse / tos 
   · tuşi toser 
  • viaţă / vida 
   · viu 
   / vivo
   · trăi (esl.) / vivir 
  • vindeca (lat. vengar) / curar 
   · vindecare / cura
  Expresión expresie 
  • îmi lasă gură apă se me hace agua la boca 
  • rămâne cu gură căscată / quedarse con la boca abierta 
  • taci din gură cállate la boca 
  Proverbio Proverb
  • Ochii care nu se văd se uită. / Ojos que no ven, corazón que no siente. 
   ------------------------------
   Lección 5: El tiempo

   Cuándo când 
   • când este¿cuándo es? 
   • de când desde cuándo 
   • de / de, desde 
    · despre / de 
   • din / de, desde 
   • până / hasta 
    · până când hasta cuándo 
    · de luni pâna vineri de lunes a viernes 
   ¿Qué día es? ce zi este 
   • luni / lunes 
   • marţi / martes 
   • miercuri / miércoles 
   • joi / jueves 
   • vineri / viernes 
   • sâmbătă / sábado 
   • duminică / domingo 
   ¿Qué mes es? ce lună este 
   • ianuarie / enero 
   • februarie / febrero 
   • martie / marzo 
   • aprilie / abril 
   • mai / mayo 
   • iunie / junio 
   • iulie / julio 
   • august / agosto
   • septembrie / septiembre 
   • octombrie / octubre 
   • noiembrie / noviembre 
   • decembrie / diciembre 
   ¿qué fecha estamos? în ce dată suntem 
   • an / año 
   • dată / fecha  
    · niciodată / nunca 
   • secol / siglo 
   ¿Qué hora es? cât e ceasul?  
   • oră / hora, en punto 
   • e oră unu / es la una
   • e oră două / son las dos 
   ¿A qué hora? / la ce oră?  
   • la oră unu / a la una 
   Reloj / cea
   • jumătate (?) / medio
    · jumătate de oră media hora 
   • minut / minuto 
   • secundă / segundo 
   • sfert (esl.) / cuarto
    · sfert de oră / un cuarto   
   Tiempo / timp 
   • acum / ahora 
   • amiază (lat. mediodía) / mediodía 
   • dimineaţă / mañana, por la mañana 
   • după / después  
    · după ce / después de
    · după-amiază / tarde 
   • ieri / ayer  
    · alaltăieri / anteayer
   • mâine / mañana 
    · pe mâine hasta mañana
    · poimâine pasado mañana 
   • noapte / noche 
    · noaptea por la noche 
    · miezul nopţii / medianoche 
   • prânz (lat. prandium) / mediodía 
   • săptămâna semana 
    · săptămână aceasta esta semana
    · săptămâna trecută semana pasada
    · săptămâna viitoare próxima semana 
    · sfarşit de săptămâna fin de semana
   • seară por la noche 
    · aseară / anoche 
    · deseară / esta noche 
   • târziu / tarde 
    · prea târziu / muy tarde
    · este târziu / es tarde
   • timp / tiempo 
    · în timp a tiempo 
    · în tempul / durante  
    · în timp ce / mientras
    · între timp mientras tanto 
   • următor (urmă, huella, lat. orma) / próximo 
    · trenul următor próximo tren
    · următoar dată próxima vez 
   • viitor (veni) / próximo 
   • vreme (esl.) / tiempo 
    · devreme / temprano 
    · este devreme / es temprano
   • ziuă / día 
    · azi / hoy 
    · azi dimineaţa / esta mañana
    · alta zi otro día
    · ce zi e astăzi? / ¿qué día es hoy?
    · astăzi e luni / hoy es lunes
   Verbo / Verb
   • aştepta / esperar 
   • întâmpla (lat. *intemplare?) / pasar, suceder 
   • sosi (gr. mod. sóso) / llegar  
    · a sosit momentul / llegó la hora. 
   • spera / esperar 
   • succeda pasar, suceder
   Conjugación 1 (–a)

   Esperar / a aştepta
   • aştept / espero
   • aştepţi / esperas
   • aşteaptă / espera
   • aşteptăm / esperamos
   • aşteptaţi / esperan
   • aşteaptă / esperan
   Proverbio Proverb
   • Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi. / No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
    ------------------------------
    Lección 6: La casa 

    Casa casă  
    • apartament / apartamento 
    • baie / baño 
     · face 
     baie bañarse
    • cameră / pieza
    • casă casa
     · acasă 
     en casa 
    • duş / ducha
     · face 
     duş ducharse
    • etaj / piso
    • fereastră / ventana 
    • intrare / entrada
    • perete / pared 
    • poartă / puerta 
    • sală / sala
    • scară / escalera
    • toaleta / baño
    • uşă / puerta  
    Mueble, muebles mobilămobilier 
    • canapea / sofá 
    • dulap (tur.) / armario
    • masă / mesa 
    • frigidor / nevera
    • oglinda / espejo
    • pat (gr. pátos, camino batido) / cama
    • pernă / almohada 
    • scaun (lat. escaño) / silla  
     · ia loc, te rog / siéntate, por favor
    • saltea (lat. saltar) / colchón
    • sofa / sofá 
    • tablou / cuadro
    Cosa, cosas / lucrulucruri
    • cheie / llave 
     · cheie franceză / llave inglesa 
    Característica / caracteristică
    • curat / limpio
    • murdar (tur.) / sucio 
    • deschis abierto
    • închis cerrado  
    Puesto / loc
    • afară / afuera
    • contra / contra 
    • deasupra / encima 
    • fără / sin 
    • împrejur / alrededor
    • în / de 
     · în față / adelante, delante, enfrente  
     · în jur / alrededor 
     · în spate / detrás 
     · în spatele detrás de
     · înainte / adelante, antes, delante, enfrente   
     · înapoi / atrás 
     · înăuntru / adentro, dentro 
    • între / entre 
    • jos abajo
     · mai jos / más abajo
    • lângă al lado 
    • nicăeri en ninguna parte
    • pentru / para 
    • pe / en, por
     · pe fereastră / por la ventana
     · pe jos / a pie  
     · pe masă en la mesa 
     · pe perete en la pared 
     · pe stradă en la calle 
    • prin / por, a través de
     · prin spate / por detrás 
    • sub / abajo, bajo, debajo 
    • sus / arriba 
    • spre / hacia 
    Tiempo / timp 
    • mereu / siempre
    • moment / momento 
     · în acest moment / en este momento 
    Vivir / locui
    • se aşeza / sentarse
    • deschide / abrir
    • închide / cerrar 
    • ieşi / salir 
    • lăsa / dejar 
    • păstra (búlg.) / guardar 
    • rămâne / quedar 
    Conjugación 1 (–a)
     Escuchar / a asculta
     • ascult / escucho
     • asculţi / escuchas
     • ascultă / escucha
     • ascultăm / escuchamos
     • ascultaţi / escuchan
     • ascultă / escuchan
     Conjugación 2 (–ea)

     Ver a vedea 
     • văd / veo
     • vezi / ves
     • vede / ve
     • vedem / vemos
     • vedeţi / ven
     • văd / ven
     Conjugación 4 (–i)

     Oír a auzi
     • aud / oigo
     • auzi / oyes
     • aude / oye
     • auzim / oímos
     • auziiţi / oyen
     • aud / oyen
     Expresión expresie
     • lăsa mă-n pace déjame en paz 
     • arunca banii pe fereastră / echar la casa por la ventana 
     ------------------------------ 
     Lección 7: La cocina
     Sopa campesina

     Qué / ce
     • ce vrei¿qué quieres? 
     • ce este¿qué es? 
     • ce asta¿qué es esto?
     Salud / noroc
     • noroc (esl.) / salud 
     • soartănoroc suerte
     • fel (húng.) / suerte
      · la fel / también 
     Cocina / bucătărie
     • sticlă (esl.) / botella
     • bucătărie cocina 
      · bucătar
      (lat. bocado) / cocinero 

      · bucătăreasă cocinera 
     • cupă / copa 
     • farfurie (tur.) / plato 
     • ceaşcă (esl.) / taza  
      · ceşcuţă / tacita
     • pahar (húng.) / vaso 
     Cubierto tacâm (tur.)
     • cuţit / cuchillo
     • furculiţă / tenedor 
     • lingură / cuchara
     Comida / mâncare 
     • apă / agua 
     • ardei (lat. arder) / pimiento, pimentón 
     • bere / cerveza 
     • brânză (cel.) / queso 
     • cafea / café
     • căpşună (lat. cabeza) / fresa 
     • cârnăcior / salchicha 
     • carne / carne 
     • cartof / papa 
     • ceai (ch.) / té 
     • ceapă / cebolla 
     • ciorbă (tur.)/ sopa 
     • ciupercă (húng.) / champiñón 
     • făină / harina
     • fragă / fresa 
     • grâu (lat. grano) / trigo
     • lapte / leche 
     • miere / miel 
     • morcov (búlg.) / zanahoria
     • orez / arroz
     • ououă / huevohuevos 
     • pâine / pan 
     • piper / pimienta 
     • porumb (lat. paloma) / maíz
     • portocală (epónimo) / naranja 
     • sare / sal 
     • suc / jugo 
     • şuncă (germ.) / jamón
     • supă / sopa 
     • tomată / tomate
     • ulei / aceite 
     • unt / mantequilla 
     • usturoi (lat. ustorio: quemar) / ajo
     • vin / vino 
     • zahăr / azúcar
     Sabor / gust
     • dulce / dulce 
     • gustosdelicios / delicioso, rico
     • sărat / salado
     Frase / frază
     • şi / y 
      · pâine şi apă / pan y agua
     • sau / o 
      · cap sau pajură cara o sello 
     • nici / ni  
      · nici o cafea sau ceai / ni café ni té
     • dar (?) / pero 
      · cafea, dar fără lapte / café, pero sin leche
     • dacă / si 
      · dacă veniți, avem bere / si vienes, tomamos cerveza
     Verbo / Verb
     • arde / quemar
     • bea / beber, tomar
     • dori / desear
      · doresţi ceva? / ¿deseas algo?
      · aş dori... / quisiera…
     • găti (? / alb.) / cocinar 
     • gusta / gustar 
     • mânca (lat. masticar) / comer 
     • vrea / querer 
     Conjugación 1 (–a)

     Comer / a mânca 
     • mănânc / como
     • mănânci / comes
     • mănâncă / come
     • mâncăm / comemos
     • mâncaţi / comen
     • mănân / comen
     Conjugación 2 (–ea)

     Beber  / a bea
     • beau / bebo
     • bei / bebes
     • beă / bebe
     • bem / bebemos
     • beţi / beben
     • beau / beben
     Conjugación 4 (–i)

     Cocinar /a găti
     • gătesc/ cocino
     • găteşti / cocinas
     • găteşte / cocina
     • gătim / cocinamos
     • gătiţi / cocinan
     • gătesc / cocinan
     ------------------------------
     Lección 8: La ropa

     ¿Cómo estás vestido?  / cum te îmbraci? 
     • Am o cămașă albastră. / Tengo una camisa azul.
     Ropa / îmbrăcăminte
     • adidas (epónimo) / tenis 
     • buzunar (gr.) / bolsillo 
     • cămaşă / camisa
     • chiloţi (fr. culo) / calzones, pantaloncillos 
     • îmbrăcăminte / ropa, vestido 
     • jerseu / saco, suéter 
     • maiou / camiseta 
     • haină (tur. / esl.) / chaqueta 
     • ochelari / gafas 
      · ochelari de soare gafas de sol 
     • pantalon / pantalón 
     • pantof / zapato 
     • pulover / saco, suéter
     • sanda / sandalia 
     • şoseta (fr.) / media 
     • tricou / camiseta 
     ¿De qué color es?  / ce culoare este? 
     • alb / blanco 
     • albastru / azul 
     • castaniu / castaño, café 
     • galben / amarillo
     • gri / gris 
     • maro / marrón, café 
     • negru / negro 
     • portocaliu (epónimo) / naranja 
     • roşu / rojo 
     • roz / rosado 
     • verde / verde 
     • violet / morado, violeta 
     Vestir / îmbrăca 
     • îmbrăca / vestir 
      · se îmbrăca  / vestirse 
      · dezbrăca desvestir 
      · se dezbrăca / desvestirse 
     • pune / poner 
      · şi pune ponerse 
     ------------------------------
     Lección 9: La ciudad 

     Dónde unde 
     • unde eşti¿dónde estás? 
     • unde este toaleta¿dónde queda el baño? 
     • unde mergi¿a dónde vas? 
     Qué clase de / ce fel de
     • ce fel de loc este¿qué clase de lugar es?
      Lugar loc 
      • acolo / allá 
      • aici / aquí 
      • aproape / casi 
      • departe / lejos  
      Posición Poziţionare
      • dreaptă / derecha 
       · la dreaptă / a la derecha 
      • stângă (lat. stancus, cansado) / izquierda 
       · la stângă / a la izquierda
      Ciudad / oraş
      • biserică / iglesia 
      • cale (lat. calle) / camino
       · 
       călător viajero 
       · 
       călători viajar
       · 
       călătorie viaje 
      • centru / centro 
      • cinematograf / cine 
      • clădire / edificio 
       · clădi (tur. / esl.) / construir
      • drum (esl.) / camino
      • gară / estación 
      • hotel / hotel 
      • piaţă / plaza
      • restaurant / restaurante 
      • stradă / calle
      Transporte / transport
      • avion / avión 
      • bicicletă / bicicleta
      • autobuz / bus
      • maşină / carro 
      • motocicletă / moto 
      • taxi / taxi 
      • tramvai / tranvía 
      • tren / tren 
      Emergencia / emergenţă
      • ajutor ayuda
      • atenţie cuidado
      • pericol peligro
      Verbo / Verb
      • ajunge (lat. adjuntar) / llegar  
       · ajunge acasă llegar a casa 
      • apuca (lat. ocupar) / lcoger, tomar 
      • construi / contruir 
      • duci ir en 
      • întoarce / volver  
       · se întoarce volverse 
      • lua (lat. levar) / coger, tomar 
      • merge / ir  
       · merge cu ir en
       · merge la ir a  
       · merge pentru ir por 
      • pierde / perder 
      • prinde / coger, tomar 
      • sta / estar
      • traversatrece pasar, atravesar
      • urca (lat. oriri, salir) / subir  
       · se urca subirse 
      • veni / venir 
       · vino cu mine / ven conmigo 
      Conjugación 3 (–e)

      Ir / a merge
      • merg / voy
      • mergi / vas
      • merge / va
      • mergem / vamos
      • mergeţi / van
      • merg / van

      ------------------------------
      Lección 10: La tienda

      Cuánto cât 
      • cât costă¿cuánto cuesta? 
      • cât vă datorez¿cuánto le debo?
      • cât timp durează¿cuánto dura?
      • cât de departe este¿que tan lejos está?
      Cantidad cantitate
      • mai más
      • mult / mucho
      • aproapecirca / casi
      Tamaño mârimecalibru
      • lung / largo
      • mare (lat. mas, masculino) / grande
      • mic / pequeño
      • scurt / corto
      Medida măsură
      • centimetru / centímetro 
      • metru / metro 
      Negocionegoţ
      • client / cliente
      • dator (lat. deudor) / deudor 
       · datora deber  
      • întâlnire (húng.) / cita
      • succes éxito, buena suerte
      Tienda / cort
      • acord acuerdo 
      • bacșíș (tur.) / propina 
      • bani / dinero 
       · bani lichizi / dinero en efectivo 
      • ciubuc (tur.) / propina 
      • notă de plată / cuenta 
      • rabat (germ.) / descuento 
      • reducere / descuento 
      • valoare / valor 
      Precio / preţ
      • avariat / dañado 
      • bogat (esl.) / rico 
      • complet / completo 
      • gata (? / alb.) / listo 
      • ieftin (gr.) / caro 
      • perfect / perfecto 
      • sărac (bulg. / serb.) / pobre
      • scump (esl.) / barato
      • suficient / suficiente 
      Comprar / a cumpăra
      • avea / tener 
      • trebuie (esl.) / deber
       · trebuie  tener que 
      • cumpăra / comprar  
       · cumpărare compra 
      • da / dar  
      • închiria / alquilar
       · chirie alquiler 
       · se închiriază se alquila 
      • restituiîntoarce / devolver 
      • lucra / trabajar 
       · lucru trabajo  
       · lucrator trabajador 
      • munci (esl.) / trabajar  
       · muncă trabajo  
       · muncitor trabajador 
      • plăti / pagar
       · 
       plătă pago 
      • schimba / cambiar  
       · se schimba cambiarse 
       · schimbare cambio 
      • vinde / vender 
       · se vinde / se vende 
      Conjugación 1 (–a)

      Dar / a da
      • dau / doy
      • dai / das
      •  / da
      • dăm / damos
      • daţi / dan
      • dau / dan
      Expresión expresie
      • nu tot ce zboară se mănâncă / no todo lo que brilla es oro 
      • se pune de acord / ponerse de acuerdo 
      ------------------------------
      Lección 11: La fiesta 

      Cumpleañosziua de naștere
      • la mulţi ani feliz cumpleaños
      • câţi ani ai¿cuántos años tienes?
      Fiesta / pretrecere
      • afecţiunafecto, cariño 
      • bârfă (?) / chisme 
       · bârfitor / chismoso  
      • chibrit (tur.) / fósforo 
      • crăciun (lat. creación) / navidad 
      • dragoste (esl.) / amor 
       · dragdragă / queridoquerida 
       · drăguţ / bonito
      • dungă (esl.) / línea 
      • foc / fuego
       · ai un foc? / ¿tienes fuego?
      • glumă (bulg.) / broma, chiste
       · glumeţ / chistoso 
       · glumi / bromear
      • haz (tur.) / humor
       · hazliu / divertido 
      • iubire / amor  
       · a iubi (esl.) querer, amar 
      • peliculă / película 
      • linie / línea 
      • râs risa
       · râde reír 
      • scuză disculpa, excusa  
      • spectacol [spectácol/ (espectáculo 
      • ţigară / cigarrillo 
      Estar / stai 
      • esti obosit¿estás cansado? 
      Característica / caracteristică
      • amabil / amable
       · foarte amabil muy amable 
      • bun / bueno 
       · bun de nimic bueno para nada 
      • educat educado 
      • fierbinte / caliente 
      • gras / gordo 
      • înalt / alto 
      • leneş / perezoso
       · lenevie / pereza 
      • mic / bajo 
      • nebun (no + bueno) / loco 
      • ocupat / ocupado
      • ocupat / ocupado
      • plăcut / agradable
      • rău / malo 
      • slab (esl.) / delgado, flaco 
      • trist / triste
      • urât (lat. horror) / feo 
      esc 
      • bărbătesc / masculino 
      • femeiesc / femenino
      • ţăranesc / campesino 
      • ţigănesc gitano
      ic / –ico
      • scheletic / esquelético
      • simpatic / simpático 
      it
      • cinstit / honesto 
      • deosebit / diferente 
      • diferit / diferente 
      • fericit / feliz 
      • liniştit / tranquilo
      • obosit / cansado
      • plictisit / aburrido
      os oso
      • bolnăvicios / morboso
      • bucuros / alegre
      • frumos / hermoso  
      • afectuos / afectuoso, cariñoso  
      Con
      • cu / con 
       · cu mine conmigo 
       · cu tine contigo 
      Tiempo / timp 
      • atunci / entonces 
      • deja / ya 
      • încă todavía 
      Verbo / Verb
      • bucura alegrar
       · se bucura alegrarse
       · mă bucur me alegro
       · mă bucur să te văd me alegro de verte
      • conversa / conversar 
      • delecta / disfrutar 
      • aduce / traer 
      • duci dorul / extrañar
      • se despărţ/ despedirse 
      • dispune / disfrutar 
      • duce / llevar  
      • fluiera / silbar
       · fluierat silbido 
      • fuma / fumar
       ·
        fumatul interzis prohibido fumar 
      • plăcea / placer 
      • prezenta / presentar
       · ţi-l prezint pe… / te presento a…
      • profita / disfrutar 
      • saluta / saludar 
      • scuza excusar, disculpar  
       · 
       se scuza disculparse, excusarse
      • suna / llamar (por teléfono)
      • tăcea / callar  
      Expresión expresie 
      • fi prost dispus / estar de mal genio
      • se da în spectacol / montar una película 
      • râde în sinea lui / reírse para sus adentros 
      ------------------------------
      Lección 12: La naturaleza 

      ¿Qué estación es? ce anotimp este 
      • primăvară / primavera 
      • vară / verano 
      • toamnă / otoño 
      • iarnă / invierno 
       Tiempo devreme
       • climă / clima 
       Temperatura temperatură
       • cald / caliente
        · înfierbânta calentar 
       • · se înfierbânta calentarse
        · sunt fierbinte estoy caliente
        · eşti înfierbântat? / ¿estás caliente?
       • rece frío
        · răci enfriar
        · se răci enfriarse
       Tierra / pământ
       • aer / aire 
       • astru / astro 
       • cer / cielo 
       • lună / luna
        · lună de miere luna de miel 
       • natură / naturaleza 
       • pământ (lat. pavimento) / tierra
       • piatră / piedra 
       • rocă / roca 
       • spaţiu / espacio 
       • stea / estrella 
       Metal metal
       • auru / oro 
       • argint / plata 
       • bronz / bronce 
       • cupru / cobre 
       • fier / hierro
        Animal / animal
        • armăsar (lat.) / garañón 
        • câine / perro 
        • cal caballo 
         · calăre 
         a caballo 
        • iepure / conejo 
         · iepuraş conejito 
        • găină / gallina 
        • măgar (gr.) / burro 
        • papagal / papagayo 
        • pisică / gato 
        • porumbel / paloma 
        • pui / pollo 
         · puişor pollito 
        • raţă (? / alb.) /  pato
         · răţuşcă patito  
        • şoarece / ratón
         · şoricel ratoncito 
        Planta / plantă 
        • lalea (tur.) / tulipán 
        • trandafir (gr.) / rosa 
        Por qué / de ce
        • de ce / por qué 
         · de ce trăieşti în Olanda? / ¿por qué vives en Holanda?
        • pentru  / porque 
         · pentru că îmi place ţara / porque me gusta el país
        • care / cuál, que 
        Opinión opinie, părere
        • după / según 
         Expresión expresie
         • a fi în al nouălea cer / estar en el séptimo cielo 
         • porumbelul a placat / se me fue la paloma 

         ------------------------------
         Verbo / Verb

         Conjugación 1 (–a)
         Fumarfuma 
         • fumez / fumo
         • fumezi / fumas
         • fumează / fuma
         • fumăm / fumamos
         • fumaţi / fuman
         • fumează / fuman
         Llamar / a suna
         • sun / llamo
         • suni / llamas
         • sună / llama
         • sunăm / llamamos
         • sunaţi / llaman
         • sună / llaman
         Trabajara lucra
         • lucrez / trabajo
         • lucrezi / trabajas
         • lucrează / trabaja
         • lucrăm / trabajamos
         • lucraţi / trabajan
         • lucrează / trabajan
         Conjugación 2 (–ea)
         Haber a avea
         • am / he
         • ai / has
         • are / ha
         • avem / hemos
         • aveţi / han
         • au / han
         Poder a putea
         • pot / puedo
         • poţi / puedes
         • poate / puede 
         • potem / podemos 
         • puteţi / pueden
         • pot / pueden
         Querer a vrea
         • vreau / quiero
         • vrei / quieres
         • vrea quiere
         • vrem / queremos 
         • vreţi / quieren
         • vor / quieren
         Tener a avea
         • am / tengo
         • ai / tienes
         • are / tiene
         • avem / tenemos
         • aveţi / tienen
         • au / tienen
         Conjugación 3 (–e)

         Creer a crede
         • cred / creo
         • crezi / crees
         • crede / cree
         • credem / creemos
         • credeţi / creen
         • cred / creen
         Escribir / a scrie
         • scriu / escribo
         • scrii / escribe
         • scrie / escribes
         • scriem / escribimos
         • scrieţi / escriben
         • scriu / escriben
         Hacer a face
         • fac / hago
         • faci / haces
         • face / hace
         • facem / hacemos
         • faceţi / hacen
         • fac / hacen
         Conjugación 4 (–i)
         Hablar a vorbi 
         • vorbesc / hablo
         • vorbeşti / hablas
         • vorbeşte / habla
         • vorbim / hablamos
         • vorbiţi / hablan
         • vorbesc / hablan
         Llamarse a numi 
         • mă numesc / me llamo 
         • te numeşti / te llamas 
         • se numeşte / se llama 
         • noi ne numim / nos llamamos 
         • voi vă numiţi / se llaman 
         • ei se numesc / se llaman 
         Pensar / a gândi
         • gândesc / pienso 
         • gândeşti / piensas
         • gândeşte / piensa
         • gândim / pensamos
         • gândiţi / piensan
         • gândesc / piensan
         Venir / a veni
         • vin / vengo
         • vii / vienes
         • vine / viene
         • venim / venimos
         • veniţi / vienen
         • vin / vienen
         Vivir trăi
         • trăiesc / vivo
         • trăieşti / vives
         • trăieşte / vive
         • trăim / vivimos
         • trăiţi / viven
         • trăiesc / vivo
         Vivir en / a locui 
         • locuiesc / vivo
         • locuieşti / vives
         • locuieşte / vive
         • locuim / vivimos
         • locuiţi  / viven
         • locuiesc / viven
         ------------------------------
         Abreviaturas Abrevieri
         • adj: adjetivo
         • alb.: albanés
         • ale.: alemán
         • búlg.: búlgaro
         • cel.: celta
         • ch.: chino
         • esl.: eslavo
         • fr.: francés
         • germ.: germánico
         • gr.: griego
         • húng.: húngaro
         • ing.: inglés
         • it.: italiano
         • lat.: latín
         • serb.: serbio
         • tur.: turco
         ------------------------------
         GEOGRAFÍA
         Rumania 
         • 42.000Rumania, país de Europa del Este, capital Bucarest
         ------------------------------
         Mar / 1 mar
         Mar Negro
         • 800: mar Negro (Rumania
         ------------------------------
         Río / 2 ríos
         Danubio
         • 5000: río Danubio, Transilvania (Rumania)
         Dniéster 
         • 5000: río Dniéster (Moldavia)
          Criş
          • 5000río Criş (Kőrös en húngaro), Transilvania (Rumania)
          ------------------------------
          Región / 3 regiones 
          Rumania 
          • 5000: Moldavia (Rumania)
          • 5000Transilvania (Rumania)
          • 5000: Valaquia (Rumania)
          ------------------------------
          CRONOLOGÍA

          Pueblo / 17 pueblos 
          • 2000: traciospueblo indoeuropeo balcánico / EB (2000) / LAR (2000)
          • 800: germanospueblo euroasiático
          • 700: escitas, pueblo indoeuropeo iranio
          • 650: griegospueblo indoeuropeo balcánico
          • 600: getaspueblo indoeuropeo balcánico 
          • 522: persas, pueblo indoeuropeo iranio / LAR (522
          • 400: celtaspueblo indoeuropeo germano 
          • 350: daciospueblo indoeuropeo balcánico 
          • 250: romanospueblo indoeuropeo latino
          • 271: godospueblo indoeuropeo germano 
          • 300: visigodospueblo indoeuropeo germano 
          • 300: hunospueblo mongol
          • 700: eslavospueblo indoeuropeo germano 
          • 1348: gitanospueblo indoeuropeo indio
          • 1400: turcospueblo mongol 
          Ciudad / 2 ciudades 
          Personaje
          • 370Alarico I, rey visigodo de Peuce (370–410)
          ------------------------------
          Cromañón
          Juan de Anina (Homo sapiens)
          • 42.000Juan de AninaIon din Anina (Homo sapiens), cromañón, hombre moderno europeo, cavernícola, hombre de las cavernas
          • 42.000Cueva de los Huesos Blancos (Peștera cu Oase)
          • 42.000Anina (Rumania) / EB 
          ------------------------------
          Agricultura
          Agricultura (4500 a. C.)
          • 4500: agricultura
          • 4500: semitas, pueblo afroasiático (cultura cucuteni)
          • 4500Cucuteni (Rumania) / EB (5000-4000) / LAR (4200-3000)
          ------------------------------
          Cerámica
          Venus
          Starčevo–Kőrös–Criș
          Tăşnad (4500 a. C.)
          • 4500Tăşnad (Rumania) / EB (x) / LAR (x)
          ------------------------------
          Escritura 
          Escritura vinca
          • 3800: escritura vinca, escrita con pictogramas sin descifrar porque no existen textos literarios ni textos continuos 
          • 3800pictogramafigura que representa una palabra
           Tablilla
           Vincas (3800 a. C.)
           • 3800vincas, pueblo indoeuropeo
           • 3800Vinca (Serbia) / LAR (4000-3500)
           • 3800Tartaria (Rumania) 
           ------------------------------
           Tracios 
           Tracia (2000 a. C.) 
           • 2000: traciospueblo indoeuropeo balcánico 
           • 2000Tracia (Rumania
           -------------------------------
           Germanos

           Germanos (800 a. C.)
           • 800: germanospueblo germano oriental
           • 800: mar Negro (Rumania
           -------------------------------
           Escitas 
           Caballería escita / Ciencia militar
           • 700escitaspueblo indoeuropeo iranio (Rumania)
           Escitia (700 a. C./ Irán 
           • 700: Escitia, región de Eurasia (Rusia, Irán) / EB (900) LAR (1200) 
           ------------------------------
           Tomis / Constanza
           Tomis (650 a. C.)
           • 650Tomiscolonia griega del mar Negro (región Dobruja)
           • 650Constanza (Rumania) 
           • 650griegospueblo indoeuropeo balcánico (Grecia)
           • 650: griegos carios de Asia MenorMileto (Turquía)
           ------------------------------
           Getas 
           Getas (600 a. C.)
           • 600: getaspueblo indoeuropeo balcánico 
           ------------------------------
           Persas 
           Persia (522 a. C.)
           • 522: persas, pueblo indoeuropeo iranio 
           ------------------------------
           Celtas
           La Tène (400 a. C.)
           ------------------------------
           Dacios
           Dacios (350 a. C.)
           • 350: daciospueblo indoeuropeo balcánico 
           ------------------------------
           Romanos 
           • 100Escitia Menor, nombre romano de la provinica de Rumania
           Agua
           Escitia Menor (100 a. C.)
           • 100: romanos, pueblo latino
           • 100Roma (Italia)
           ------------------------------
           Ovidio
           Ruta de Ovidio (9 d. C.)
           • 43Ovidio, poeta romano (43 a. C–17 d. C.)
           • 9: exilio de Ovidio en Constanza (9-17)
           ------------------------------
           Godos
           Godos
           • 220godos, pueblo germano oriental (Alemania)
           • 220: godos, mar Negro (Rumania
           • 220: invasión germana de la península de los Balcanes (Rumania)

           Invasiones bárbaras (220 a. C.)
           • 220: comiezan las invasiones bárbaras en Europa
           Tomis (268 a. C.)
           • 268: Tomis
           -------------------------------
           Constanza

            Constantino el Grande
            • 300Constantino el Grande, emperador romano (280–337)
            • 300Constanza, nuevo nombre de la ciudad
            -------------------------------
            Ostrogodos
            • 370ostrogodos, pueblo germano (Alemania)
            • 370: derrotados en Rumania por los hunos, pueblo mongol (Mongolia)
            -------------------------------
            Visigodos
            • 370visigodos, pueblo germano (Alemania)
            • 370: Peuce, delta del Danubio (Rumania
            • 370Alarico I, rey visigodo de Peuce (370–410)
            • 396: primer rey de los visigodos (396-410)
            • 396: arrasó el Imperio de Oriente (396-410)
            -------------------------------
            Vándalos
            • 400vándalos, pueblo germano (Alemania)
            • 400: comiezan a moverse hacia el occidente desde Dacia (Rumania
            -------------------------------
            Eslavos
            • 500-700: eslavos, pueblo indoeuropeo (Rumania)
            -------------------------------
            Hunos
            • 500-700: hunos, pueblo mongol 
            -------------------------------
            Avaros
            • 500-700: avaros
            -------------------------------
            Gépidos
            • 500-700: gépidos
            -------------------------------
            Enciclopedia 
            Diccionario universal / E-codices 
            • 860Salomón de Constanza, obispo alemán de Constanza (860–919)
            • 900Diccionario universal, enciclopedia latina en orden alfabético
            • 900: primer libro de Rumania 
            ------------------------------
            Gitanos
            • 1348gitanos, pueblo indoeuropeo, Bucarest (Rumania)
            • 1348primera ciudad de Europa del Este 
            ------------------------------
            Turcos
            • 1400: turcos, pueblo mongol 
            ------------------------------
            Biblioteca 
            ------------------------------
            Universidad 
            ------------------------------
            Bibliografía

            Cuéllar Moyano, F. Curso de rumano [en línea]. Bogotá: Español Internacional, 2018. Disponible en: http://espanolinternacional.blogspot.com/ [día de mes de 2018].

            Diccionario rumanohttps://dexonline.ro/.